Alla kroppens olika system påverkas av stresshormoner. Långvarig stress utan tillräcklig återhämtning kan t ex ge hormonstörningar, påverkan på immunsystemet (t ex ökad överkänslighet/allergi), hjärtklappning, magsymptom, muskelsymptom, värk, trötthet som inte går att vila bort, sömnstörningar.